Hírek

Kötelező hatályosítás és kötelező tőkeemelés – Mit is jelent ez valójában?Bizonyára sokan hallottak már a Kft.-ket érintő hatályosítási kötelezettségről és kötelező tőkeemelésről, amelynek határideje 2016. március 15.

Az új Polgári Törvénykönyv 2014. március 15-i hatályba lépésével megváltoztak a gazdasági társaságokra vonatkozó törvényi rendelkezések. A Kft.-k minimum tőkekövetelményének változása azt jelenti, hogy a tulajdonosnak a hatályosítás mellett kötelező tőkeemelést is végre kell hajtania, 2016. március 15. napját követően ugyanis a Kft.-k törzstőkéje nem lehet kevesebb 3.000.000 Ft-nál!

Fontos, hogy a kötelező tőkeemelésen felül is legkésőbb 2016. március 15-ig módosítani kell a társasági szerződést, mivel e határidőt követően nem tartalmazhat az új Ptk.-nak nem megfelelő rendelkezést. Ez azt jelenti, hogy a 2014. március 15. napját megelőzően bejegyzett, de 3.000.000 Ft-ot elérő törzstőkével rendelkező cégeknek is szükséges a társasági szerződésüket módosítani kivéve, ha ezt már megtették.

Jó hír, hogy illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet a cégbírósághoz benyújtani a változásbejegyzési kérelmet feltéve, ha az kizárólag az új Ptk. szerinti továbbműködésről és a létesítő okirat új Ptk.-val való összhangba hozásáról szóló döntést tartalmaz.

Ha a kötelezettség teljesítésére nem kerül sor határidőben, a cégbíróság pénzbírságot szabhat ki vagy törvényességi felügyeleti eljárást indíthat a mulasztó társasággal szemben.

Amennyiben társasága érintett a kötelező tőkeemelés és hatályosítás tekintetében, vagy bizonytalan abban, hogy az Ön cégét érintik-e a fenti előírások, ne késlekedjen, hanem vegye fel velünk a kapcsolatot és kérjen szakértő jogi segítséget!