Polgári jog

A polgári jog átszövi mindennapjainkat, ezért ügyfeleink részére általános polgári jogi tanácsadást és képviseletet nyújtunk.

Az alábbi kérdésekben nyújtunk szakértő támogatást:

● Különféle tipikus és atipikus szerződések készítése, véleményezése
● Megbízási és vállalkozási szerződésekkel kapcsolatos tanácsadás
● Ajándékozási szerződések kidolgozása
● Kölcsönszerződések
● Vagyonjogi szerződések
● Általános szerződési feltételek kidolgozása
● Letéti szerződések, ügyvédi letét
● Képviselet fizetési meghagyásos eljárásban
● Követeléskezelés, követelések érvényesítése
● Egyesület, szövetkezet, alapítvány alapítása, változásainak átvezetése
● Tanácsadás kártérítési ügyekben
● Peres képviselet