Munkadíj

Az ügyvédi munkadíj szabad megállapodás tárgya és nagymértékben függ az ügy összetettségétől, az ügyleti értéktől és a kapcsolódó ügyvédi felelősség mértékétől.

Konkrét árajánlat kizárólag az adott ügy részleteinek ismeretében adható.

Az alábbiakban tájékoztató jelleggel összefoglaljuk az ügyvédi munkadíj megállapításának elveit és módszereit:

● Az ügyvédi munkadíj megállapítása alapvetően óradíjas alapon történik.

● Ettől eltérően az ingatlanokkal kapcsolatos ügyletek esetén az ügyvédi munkadíj az ügylet tárgyát képező ingatlan forgalmi értéke alapján kerül meghatározásra.

● Peres képviselet esetén az ügyvédi díjazás több módon kerülhet meghatározásra:

- Beadványonként és tárgyalásonként meghatározott fix díj

- Pertárgyérték meghatározott százaléka

- Fix díj és sikerdíj

● Társasági jogi feladatok esetén a leggyakrabban fix díjas elszámolást alkalmazunk, cégformától, a cégeljárás típusától és változásbejegyzés esetén a változással érintett cégadatoktól függően.

● Gazdálkodó szervezetek részére egyedi megállapodás alapján, a társaság székhelyén nyújtandó szolgáltatás rendszerességétől és időtartamától függően, havi vagy napi átalánydíjas megállapodás köthető.

● Az ügyvédi munkadíj mellett a megbízás ellátásával összefüggésben felmerülő költségek (pl. utazás és szállás költsége, stb.) tételes elszámolására is lehetőség van, ennél azonban gyakoribb egy költségátalány meghatározása, amely a megbízási díj alapján százalékos mértékben kerül meghatározásra.

● Az esetleges eljárási vagy egyéb illetékek és költségek megfizetését minden esetben előre kérjük az ügyfeleinktől.

● Az ügyvédi munkadíj az egyedi megállapodás alapján előre vagy utólag, különleges esetben – a munkafázisokhoz igazodva – akár részletekben fizetendő.

Ajánlatot kérek!